Sectors > Indústries de Procés

Indústries de Procés

La indústria de procés en general dedicada al tractament de les matèries primeres i a la formulació de productes enfronta en l’actualitat els reptes de la variabilitat de la demanda, tant en volum com en productes, el cost dels recursos empleats i la sostenibilitat del seu sistema productiu.


La majoria de les plantes de fabricació disposen de complexes instal.lacions de tractament o formulació amb requeriments importants d’estabilitat tant en la qualitat com en el volum produït i ajustat a la planificació.

Les empreses implanten sistemes d’automatització i de control per lots o continus per a la fabricació que els permetin acomplir aquests objectius.

Aquests sistemes només requerien fins ara, per la seva execució continuada, d’una planificació i supervisió adequades per part de les persones i d’una resposta eficaç del manteniment.

Tant mateix un cop assolit aquest alt grau d’automatització del nucli primari sorgeixen noves necessitats de:

 • Fiabilitat sobre processos cada vegada més complexos i continuats.
 • Capacitat per respondre al volum de la demanda pròpia i de tercers.
 • Flexibilitat per adaptar la producció a la demanda de noves formules i canvis d’especificacions de productes amb major celeritat dins el seu cicle de vida.
 • Eficiència en l’aplicació de recursos i sobretot en l’ús de l’energia.
 • Sostenibilitat del sistema productiu en vers el medi ambient i la societat.

En aquest contexte col.laborem amb destacades empreses dels sectors següents:

 • Química.
 • Paperera.
 • Pintures i recobriments.
 • Metall.
 • Plàstics / vulcanitzats.
 • Arts gràfiques i embalatge.
 • Adoberia i pell.