Sectors > Sectors Regulats

Sectors Regulats

Les industries de les ciencies de la vida, les agroalimentaries i de bens de consum altament regulats i serialitzats afronten reptes paral.lels com la seguretat i el cumpliment normatiu dels seus productes pero ara també arribant abans al mercat amb un cost adequat i amb una qualitat diferenciadora.


Asolir l’aprobació de qualitat per part dels organismes inspectors governamentals o sectorials és una condició sinequanum per accedir als mercats regulats.

El coneixement de l’anàlisis de riscos i en tècniques de validació de sistemes és necessari tant pel requeriments de les proves com per col.laborar en la seva execució.

En la transferència de la formulació en laboratori a l’industrialització s’ha de garantir la qualificació des del disseny fins a l’execució del procés i el cicle de vida del producte.

Integrar les formules i especificacions d’enginyeria del producte amb les receptes i parametritzacions del procés representa un avantatge per reduir els temps de fabricació i de llançament al mercat.

Gestionar al llarg del temps les qualificacions de les instal·lacions i fer progressar els processos i els sistemes productius i logistics és ara una estratègia cabdal si es vol fer un salt qualitatiu en l’eficiencia i la flexibilitat sobre les restriccions que imposa la normativa.

Això requereix disposar d’eines d’anàlisi i control avançat de processos.

Avançar en l’excelencia operacional demana avui dia uns reptes factibles però complexes a l’hora de capturar, historificar i transmetre la gran quantitat de dades que es generen en  les plantes industrials. Requereix comptar amb les eines adequades per la presentació i anàlisi de dades per facilitar la decisió i l’acció de les persones en:

  • La gestió, programació i execució de la producció.
  • La millora de l’eficiència en el consum dels recursos tant materials com energètics.

Els sectors que s’engloben en aquest àmbit com a regulats són:

  • Farmacèutic.
  • Dispositius mèdics.
  • Biotecnologia.
  • Cosmètica.
  • Alimentació i begudes.
  • Bens de consum envasats.