Experiència > Col·laboracions

Col·laboracions

Ens motiva treballar amb els estàndards més exigents i en col·laboració amb els millors professionals.


ORGANITZACIONS:

INLEAN reconeix i/o colabora activament amb les organitzacions més reconegudes en el seu ámbit d’acció, contribuint a l’evolució dels estándars de la industria, a la difusió de les millors pràctiques i a la formació de professionals qualificats.

 

MESA – Manufacturing Enterprise Solutions Association International

www.mesa.org

MESA ofrereix una àmplia visió de les solucions empresarials per a la fabricació mirant des del present cap el futur, amb estàndars propis d’integració de sistemes com B2MML (ISA-95) i BatchML (ISA-88).

INLEAN disposa del Certificate of Competence del Global Education Program de MESA des de l’any 2011.

International Society of Automation

www.isa.org

ISA es responsable dels estàndars més importants de l’automatització, control i seguretat industrials. Els sistemes MES tenen com a un model de referència l’estàndar ISA-95, que tracta sobre l’integració de sistemes de control i de gestió empresarial, actualitzat l’any 2012.

International Society of Pharmaceutical Engineering

www.ispe.org

La comunitat professional i científica d’ISPE aglutina el coneixement en enginyeria i l’experiencia en millors pràctiques de l’indústria farmacéutica. Genera les normes i guies que són l’estàndar acceptat pel mercat i pels organismes reguladors, entre les quals les GAMP s’apliquen a la validació del sistemes d’informació i d’automatització

Verein Deutscher Ingenieure

www.vdi.eu

L’Associació d’Enginyers Alemanys realitza una tasca important en la difusió i anàlisi de novetats en les tecnologies de fabricació des del punt de vista Europeu, publicant guies d’ajuda a la decisió i a l’aplicació pràctica dels estàndards

Enginyers Industrials de Catalunya

www.eic.cat

L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya fomenta el coneixement i l’acció en xarxa dels enginyers, les empreses i la industria per a la millora de la societat en general.

Els enginyers col·legiats d’INLEAN participen activament en les comissions i grups de treball d’Industria 4.0, Societat Digital i Energia.


PROVEÏDORS:

 

INLEAN selecciona els proveïdors més adients per a cada industria que impulsin els seus productes i serveis de suport tècnic per mantenir el lideratge tecnològic i aportar valor al sectors a on operen.

El coneixement, la formació i la certificació en les tecnologies, hardware i software dels proveïdors és una condició fonamental per l’èxit de la selecció, la consultoria i l’implementació dels projectes.

 

POMS Corporation

www.poms.com

Sectors Regulats (Pharma, Biotec), Industria de Procés (Food & Beverage)

MES, PDM, Product Tracking, Serialization, Resource Allocation & Status, Process Mgmt, Data Collection & History, Data Mining, Analytics & Visualization, Quality Mgmt, Dispatching Production, Logistics Workflow, Weight & Dispense, EBR.

GE Intelligent Platforms

Fabricació Discreta, Industria de Procés

MES,  Product Tracking, Resource Allocation & Status, Performance Analysis  (OEE & KPI), Process Mgmt, Data Collection & History, Scada & Batch Control, Mobility, Workflow.

MPDV Mikrolab

Fabricació Discreta, Industria de Procés, Sectors regulats (Dispositius mèdics).

MES, Product Tracking, Serialization, Resource Allocation & Status, Performance Analysis, Process Mgmt, Data Collection & History, Quality Mgmt, Labor Mgmt, Energy Mgmt, Dispatching Production.

Siemens

Fabricació Discreta, Industria de Procés, Sectors regulats.

MES, MOM, PLM, PDM, Product Tracking, Serialization, Resource Allocation & Status, Performance Analysis (OEE & KPI), Process Mgmt, Data Collection & History, Quality Mgmt, Labor Mgmt, Energy Mgmt, Dispatching Production, Logistics, Scada & Batch Control, B2MML.

Werum

Fabricació Discreta, Industria de Procés, Sectors regulats.

MES, MOM, PDM, Product Tracking, Serialization, Resource Allocation & Status, Performance Analysis (OEE & KPI), Process Mgmt, Data Collection & History, Quality Mgmt, Labor Mgmt, Energy Mgmt, Dispatching Production, Logistics Workflow.

Schneider Electric

Fabricació Discreta, Industria de Procés, Sectors regulats.

MES, MOM, PDM, Product Tracking, Serialization, Resource Allocation & Status, Performance Analysis (OEE & KPI), Process Mgmt, Data Collection & History, Quality Mgmt, Labor Mgmt, Energy Mgmt, Dispatching Production, Logistics Workflow.

Dassault Systemes

Fabricació Discreta, Sectors Regulats

PDM, PLM, Data Collection & History, Process Mgmt, Quality Mgmt, Digital Factory, Collaborative Innovation.

Honeywell AIDC Intermec.

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Product Tracking, Serialization, Data Collection, Dispatching Production, Logistics Auto-ID, RFID solutions, Label printing & tag encoding automation.

Seagull Scientific BarTender

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Product Tracking, Serialization, Data Collection, Dispatching Production, Logistics, Auto-ID, RFID solutions, Label printing & tag encoding automation.

Zebra Technologies

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Product Tracking, Serialization, Data Collection, Dispatching Production, Logistics, Auto-ID, RFID solutions, Label printing & tag encoding automation.

Mettler Toledo

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Resource Allocation & Status, Process Mgmt, Quality Mgmt, Weight & Dispense Scales, Laboratory balances and Process Analytics equipment.

SICK

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Product Tracking, Performance Analysis (OEE & KPI), Data Collection, Dispatching Production, Logistics, Auto ID, RFID solutions, Sensoring.

Advantech

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Data Collection, Industrial Comunications, HMI.

SAP

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

CRM, ERP, BI, MES+PLM Integration (web services, idoc interface, B2MML).

MatrikonOPC

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

Data Collection, Industrial Comunications, HMI, OPC.

Oracle

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

CRM, ERP, BI, MES+PLM Integration (web services, idoc interface, B2MML), RDBMS, big data, cloud computing.

Microsoft

Sectors Regulats, Industria de Procés, Fabricació Discreta.

OS, server & client platform, virtualization, Windows.NET, apps, RDBMS, big data, cloud computing, mobility solutions.