Solucions > Qualitat i Analítica de Processos

Qualitat i Analítica de Processos

 

La veritable importància de la qualitat es fa evident quan és troba a faltar. La manca de qualitat ràpidament condueix a conseqüències complexes a la cadena de valor: clients insatisfets, dèficits comercials i la reputació malmesa.

Integrar la qualitat en el procés de producció mitjançant la seva gestió tant a dins com a fora de la línia de fabricació és vital per l’industria per garantir els nivells de la qualitat cada cop més exigents tant pels consumidors globals com pels organismes reguladors del mercat.

 


 

PAT–IPC–SPC/SQC: Qualitat integrada dins del procés i de la línia de fabricació

La qualitat integrada en la línia (IPC) suposa una sèrie de procediments i mètodes per monitoritzar, inspeccionar, mesurar, analitzar i avaluar els riscos en l’execució dels processos i de les operacions. Mitjançant el control estadístic (SPC/SQC) supervisem els resultats de les línies de fabricació preveient possibles desviacions significatives que poden derivar en productes rebutjats. Per minimitzar les inspeccions i controls en línia es recomanable un enfocament preventiu que avaluï els riscos d’una manera sistemàtica a partir del disseny del procés de producció.

Disposar d’interfases potents amb la tecnologia d’anàlisis en temps real de processos (PAT), és imprescindible per processar les dades capturades, detectant tendències multi-variants, per reajustar els paràmetres controlables del procés. D’aquesta manera es pot avançar en la optimització del procés basant-se en les regles de comportament contrastades i en els coneixements aportats per persones especialistes de l’industria.

 

MES – LIMS: Integració amb Sistema de Gestió de la Informació de Laboratori

Les proves de control de qualitat realitzades fora de la línia de fabricació i habitualment gestionades des dels laboratoris requereixen de pressa de mostres i de registre de dades de qualitat del producte i del procés. Els sistemes de gestió d’informació de laboratori (LIMS) coordinen i modelen el flux de treball en el laboratoris, optimitzant la recollida, anàlisis i avaluació de les dades de qualitat dels materials i productes, basats en els plans de mostreig i de proves.

Des de la recepció de matèries primeres dels proveïdors, passant pel alliberament de semielaborats pel seu ús en una fase productiva i fins a l’expedició dels productes acabats, és necessària la pressa de mostres i la recollida de dades i paràmetres del material en funció del lot i de l’ordre de fabricació. Aquestes operacions i proves s’incorporen fàcilment dins de les rutes definides en el sistema MES, proporcionant al LIMS les dades de qualitat “in-line” i les mostres requerides per anàlisis posteriors a laboratori o pels magatzems legals.

 

MES – EQMS: Integració amb Sistema de Gestió de la Qualitat Empresarial

El mon de la fabricació és cada cop més complexa, gestionar les creixents variacions, personalitzacions i evolucions dels productes i dels processos, a més de la variabilitat en una xarxa global de proveïdors, és un repte organitzatiu, de processos de negoci i de la tecnologia implicada.

Per garantir la qualitat final dels productes cal establir eines de gestió de la qualitat comunes que incorporin les funcions:

  • Gestió documental de procediments, especificacions i millors pràctiques.
  • Compliment de les normatives internes i dels legisladors en mercats regulats.
  • NC / CAPA (Non Conformance / Corrective Action and Preventive Action)
  • Gestió de les auditories de qualitat (internes/proveïdors)
  • Gestió de la formació i certificacions dels recursos humans (interns/externs)

El sistema MES facilita la implementació d’operacions seguint els procediments, les especificacions i les millors pràctiques de la fabricació, reforçant l’acompliment de les accions marcades per la normativa per part dels usuaris formats i dels sistemes certificats.

Amb la gestió d’excepcions el sistema MES registra les incidències al moment i en el seu àmbit, sol·licitant els motius de la incidència als usuaris o als sistemes, proposant accions correctives,  registrant les accions efectives realitzades i finalment, aprovant o rebutjant les conclusions de l’actuació.

 

CIWG – Grups de Treball per a la millora contínua

Els grups de treball en equip cooperatiu i autònom per a la millora contínua consisteixen en la comunicació i coordinació entre els individus executius de la producció i les operacions en un àrea específica per sumar el valor de la iniciativa individual cap a l’adopció de mesures acceptades col·lectivament, basades en l’experiència, l’experimentació, els resultats, les dades i el seu anàlisi.

Les eines avançades en aquest àmbit permeten l’accés a la informació del procés, la comunicació directe dins de l’equip i la compartició d’avanços cap els objectius establerts de millora contínua. La coordinació de les activitats es pot dur a terme mitjançant els sistemes integrats MES i EQMS.