Coneixement > Experiència

Experiència

INLEAN un soci estratègic amb experiència sòlida en la consecució de resultats superiors combinant l’enginyeria industrial i les TIC


Contribuint des de l’especificació en el disseny i fins a l’implantació, les nostres solucions están operatives en servei i alta disponibilitat procurant el suport necessari per a la millora contínua dels procesos i l’ampliació progressiva amb noves funcionalitats, entre d’altres implantacions les més representatives són:

CAS #1 Solució MOM [Sector Farma]

Sistema MOM d’una cia. farmacèutica internacional per a Presa de Mostres de Control de Qualitat, Pesades, Formulació, Dosificat i Condicionat, basat en software MOM estàndar i en integració amb ERP, LIMS i WMS.

CAS #6 Solució EM [Sector Farma]

Solució de gestió de receptes i control per lots d’una cia. química per a barreja i envasat de líquids basat en software MES estàndar i en integració amb ERP.

CAS #2 Solució MES [Sector Farma]

Sistema MES d’una cia. farmacèutica internacional per a Pesades i Dosificat (W&D) basat en software MES estàndar i en integració amb ERP.

CAS #7 Solució EM [Sector Farma]

Solució de gestió de l’eficiència energètica d’una cia. farmacèutica per a les línies de Fabricació i Condicionat basat en software EM estàndar.

CAS #3 Solució MES [Sector Farma]

Solució de gestió de l’eficiència energètica d’una cia. farmacèutica per a les línies de Fabricació i Condicionat basat en software EM estàndar.

CAS #8 Solució EM [CPG]

Sistema de gestió de l’eficiència de recursos d’una cia. de productes envasats de consum per al càlcul d’eficiència de les línies de fabricació basat en software d’EM+KPI+OEE estàndar.

CAS #4 Solució MES [Biotect]

Sistema MES d’una cia. biotecnològica internacional per a Pesades, Formulació i Condicionat basat en un sistema MES estàndar i en integració amb ERP i PLM.

CAS #9 Solució PDM [Sector Farma]

Solució PDM per a una indústria farmacèutica dades per a la gestió de guies electròniques de fabricació i en integració amb PLM.

CAS #5 Solució MES [S.Alimentari]

Sistema MES d’una cia. de producció i envasat de begudes per a l’envasament basat en un sistema MES estàndar i en integració amb ERP i WMS.

CAS #10 Solució MES+PLM [Discreta]

Integració MES-PLM d’una cia. d’equipament industrial per a la gestió de dades mestres de producte i de procés dins d’un grup internacional.