Solucions > Cicle de Vida Producte i Procés

Cicle de Vida de Producte i de Procés

 

Disposar d’una visió global des del disseny i la innovació fins a la producció en cadena es bàsica per aconseguir la màxima eficiència en el cicle de vida dels productes de les empreses industrials.

 

Presentar els nous desenvolupaments de producte al mercat tant ràpid com sigui possible requereix d’eines que gestionin les especificacions del producte i del procés des dels centres d’enginyeria i dels laboratoris de recerca fins a les plantes de fabricació.

 

INLEAN proposa també solucions que faciliten la integració de les dades de fabricació amb la informació i configuració dels productes mantinguda pels centres d’enginyeria i de recerca.


PDM – Gestió de Dades de Dades i Documentació de Producte

Els sistemes PDM de Gestió de dades de producte són el repositori de tota la documentació mestra dels productes i dels processos de fabricació dels mateixos.

Les dades mestres inclouen:

  • Estándars de producte.
  • Dissenys o planols.
  • Models.
  • Dades tècniques.

 

MOM i PLM – Integració de la Gestió d’Operacions i del Cicle de Vida del Producte

Què és el PLM?

La Gestió del Cicle de Vida del Producte és un enfocament integrat, basat en la informació composta de persones, processos / pràctiques i tecnologia per a tots els aspectes de la vida d'un producte, des del seu disseny fins a la fabricació, instal·lació i manteniment, culminant en la retirada del producte de servei i la seva disposició final.

Mitjançant la informació de la comercialització del producte relativa al temps emprat, l’energia i el material a través de l’organització sencera i dins de la cadena de subministrament, el PLM guia la nova generació del pensament “lean”.

El PLM subministra la informació dels estàndards de producte i de les especificacions d’enginyeria necessàries pel desenvolupament dels processos i les operacions de treball en la planta de fabricació.

La integració de les activitats d’enginyeria enllaçades dins de la producció en quant a la planificació, la gestió d’operacions, el MES, la qualitat, la captura de dades i, per tancar el llaç de la millora contínua, en l’anàlisi de les dades.

 

Enginyeria i Simulació de Processos

La enginyeria incorpora la simulació en el procés de disseny des dels inicis del desenvolupament per reduir el prototipatge, la reformulació i les proves físiques, guiant el disseny mitjançant la simulació per ordinador, ja sigui d’un sistema mecànic, electrònic, químic o biològic.

Simultàniament, els equipaments i processos que es requeriran per la seva producció en planta també es serveixen de la simulació de processos, de distribució en planta i de rutes dinàmiques de fabricació durant les fases de desenvolupament del producte per facilitar la industrialització i optimitzar el seu temps de sortida al mercat.  Així també s’afavoreix la estandardització i la qualitat per disseny, minimitzant les inspeccions de qualitat en línia.