Coneixement > Capacitació

Capacitació

 

Conegui les àrees de coneixement i capacitats tècniques de les quals disposen l’equip de INLEAN i els seus socis tecnològics.

 


Experts en Enginyeria Industrial, equipaments, tècniques i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions aplicades a les principals àrees “de valor afegit” funcionals i productives del seu negoci:

Capacitat Funcional i Tecnològica

Àrea Funcional

Equipaments, Tècniques i Tecnologies de la informació i les comunicacions

ENGINYERIA

Disseny de processos i línies industrials,

Procesos de formulació i assamblatge,

Millora contínua i Lean manufacturing.

Modelització de planta: dades, processos i flux productiu,

Simulació 3D de processos i distribució de planta,

Integració de la Gestió del cicle de vida del producte (PLM) amb Sistemes d’execució de la fabricació (MES).

FABRICACIÓ

Gestió d’operacions de fabricació,

Control de processos per lots,

Processos de Pesades i Dosificat de materials,

Programació d’ordres a capacitat finita,

Seguretat i condicions de manipulació de materials,

Traçabilitat de procés,

Serialització i genealogia de producte.

Automatització i Control de Procesos,

Historificació de dades, alarmes i esdeveniments.

Integració de dades i esdeveniments amb Sistema de Gestió Empresarial (ERP),

Guies electròniques de fabricació,

Sistemes d’execució de la fabricació (MES),

Sistemes de pessatge i dosificat industrial (W&D),

Gestió de dades de producte (PDM),

Terminals d’operació de planta i equips de mobilitat.

QUALITAT

Pressa de mostres per control de qualitat i Inspeccions en línia,

Anàlisis SPC/SQC i tendències de processos en temps real,

Gestió d’excepcions

Captura i historificació de dades de les inspeccions,

Tecnología analítica de processos (PAT),

Integració de dades i esdeveniments amb Sistema de Gestió de Laboratori (LIMS),

LOGÍSTICA

Operacions de logística local,

Recepció/expedició de matèries en el punt de consum/producció,

Expedició de producte a magatzem,

Gestió d’estacions automàtiques de càrrega i descàrrega de contenidors BIN,

Traçabilitat de producte.

Captura de dades distribuïdes i Identificació automàtica (AutoID),

Sistemes d’execució de la fabricació (MES),

Integració de dades i esdeveniments amb Sistema de Gestió de Magatzem (WMS),

Terminals d’operació de planta i equips de mobilitat.

RECURSOS HUMANS

Pla i gestió d’horaris i torns,

Renumeració per productivitat,

Qualificació de personal relatiu al lloc de treball

Registre de dades de rendiment,

Control d’accesos i de presència,

Sistemes de renumeració flexible i per objectius.

RECURSOS ENERGÈTICS

Gestió activa de l’energia elèctrica i tèrmica,

Millora de la qualitat elèctrica,

Millora del balanç energètic,

Correlació consums – paràmetres producció,

Anàlisi consums per producte/procés,

Previsions i tendències de consums.

Gestió de l’eficiència de recursos (EM),

Gestió de l’eficiència energética (EE),

Integració de dades i esdeveniments amb Sistema de Gestió Empresarial (ERP),

Sistemes d’execució de la fabricació (MES),

Mesures en concordancia amb estàndar DIN EN ISO50001.

MANTENIMIENT D’INSTAL·LACIONS

Gestió de bens de producció,

Supervisió de l’estat, preparació i calibració dels equipaments,

Planificació del manteniment d’instal.lacions (TPM),

Generació d’indicadors i informes de rendiment (KPI/OEE),

Terminals d’operació de planta i equips de mobilitat,

Tecnologies de manteniment basades en dades quatitatives i d’inspecció.

PROJECTES

Gestió de projectes,

Anàlisi de riscos,

Validació i qualificació de sistemes d’enginyeria i TIC,

Especificacions funcionals.

Direcció de projectes seguint els estandards internacionals de PMB,

Aplicació de les millors pràctiques per l’industria regulada basades en ISPE GAMP5.