Sectors > Fabricació Discreta

Fabricació Discreta

Les plantes de fabricació discreta disposen de complexes línies de producció en termes d’automatització, cèl·lules de treball, operacions manuals, variabilitat de productes, de components i tot plegat, especialment en automoció i electrònica, a alta freqüència i qualitat.


Pels responsables de les plantes de fabricació discreta gestionar les operacions amb numerosos equipaments, de rutes i d’un volum ingent de dades i paràmetres de components és imprescindible disposar d’una bona modelització física dels recursos productius, de les llistes de materials i de les tasques de cada operació siguin manuals o automàtiques.

La major part de l’informació de producte està disponible digitalment des de l’enginyeria de producte, es complementa amb els paràmetres de l’enginyeria de procés abans de passar la producció en planta.

Tanmateix en aquest moment la transferència s’efectua en major part de digital a paper, essent les interfases entre enginyeria i producció molt bàsiques i actuant d’intermediari el sistema de gestió empresarial (ERP).

 

Les empreses de fabricació discreta han d’incorporar solucions i sistemes per:

 • L’optimització de les línies d’assamblatge.
 • L’inspecció i la gestió de defectes en línea.
 • La programació de la producció planificada en l’horitzó del dia, del torn o de l’hora i segons els equipaments disponibles.
 • Proveir d’instruccions als operaris i a les cèlules de treball “sense papers”.
 • Donar visibilitat en temps real de l’inventari i el treball en curs.
 • Transferir als equipaments i processos productius les especificacions de producte i els paràmetres de procés obtinguts directament d’un repositori de dades comú amb enginyeria.
 • Proveir les dades del producte i del procés necessàries per donar suport a les accions del Lean Manufacturing i de la gestió de qualitat en temps real.

Considerem com a fabricació discreta, la fabricació en base a llistes de components i a ensamblatge, que comprèn els següents sectors:

 • Automòbil i components.
 • Equipament de planta i maquinària.
 • Disseny elèctric i electrònic.
 • Mecànica de precisió i òptica.
 • Mobiliari i derivats de la fusta.
 • Tèxtil i accessoris.