OPC UA eBook (v15): Interoperabilitat per a la indústria 4.0 i l’Internet de les coses

OPC Unified Architecture (OPC UA) és l’estàndard d’intercanvi d’informació per a comunicacions industrials segures, fiables, independents del fabricant i de la plataforma. Permet l’intercanvi de dades entre productes de diferents fabricants i entre sistemes operatius. L’estàndard OPC UA es basa en especificacions que es van desenvolupar en estreta cooperació entre fabricants, usuaris, instituts de recerca i consorcis, per tal de permetre l’intercanvi d’informació coherent en sistemes heterogenis.

OPC UA de OPC Foundation

Baixeu aquest fulletó actualitzat de la OPC Foundation que ofereix una visió general dels requisits d’interoperabilitat de dades d’IoT, M2M (Màquina a màquina) i Indústria 4.0. Il·lustra solucions, detalls tècnics i implementacions basades en OPC UA (disponible en anglés):

OPC-UA-Interoperability-For-Industrie4-and-IoT-EN-v15.pdf